DIAMOND EXTREME 50 ml

305.00 €

DIAMOND CREAM 50 ml

262.00 €

DIAMOND GEL GREAM 50 ml

262.00 €

DIAMOND ICE LIFT 100 ml

147.00 €

DIAMOND EXTREME MASK 75 ml

92.00 €

DIAMOND EXTREME OIL 30 ml

135.00 €

DIAMOND LIFE INFUSION 25 ml

500.00 €

Diamond Glyco Extreme PEEL 30 ml

202.00 €

SKIN DEPUR ( tratamiento en cabina )

58.00 €

GLYCOPLUS ( tratamiento en cabina )

68.00 €